Δυστυχώς, αυτό το ξενοδοχείο δεν συμμορφώνεται με την ADA.